Krótki życiorys zawodowy

  1. IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej w Łodzi.
  2. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi.
  3. Praca w Szpitalu im. M. Madurowicza w Łodzi.
  4. Praca w Poradniach: Menopauzy, Uroginekologicznej oraz Rejonowej w Łodzi.
  5. Stopień doktora nauk medycznych uzyskany w Akademii Medycznej w Łodzi; praca doktorska (wyróżniona) pod tytułem "Sonograficzna ocena parametrów biometrycznych płodu i przepływu krwi w tętnicy pępowinowej w ciąży eutroficznej i hipotroficznej"
  6. Specjalista ginekologii i położnictwa II stopnia
  7. Obecnie zatrudniony jako adiunkt w I Katedrze Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Madurowicza w Łodzi ul. Wileńska 37
  8. Otwarta podspecjalizacja z onkologii ginekologicznej.
  9. Jest współautorem wielu prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych, rozdziałów w kilku książkach dla lekarzy oraz broszur dla pacjentek.
  10. Od wielu lat jest zapraszany na wykłady dla lekarzy w całej Polsce.